Norsk Timbur

Norsk Timbur

  • År

  • 2022

  • Levert

  • Markedsaktiviteter

  • Regi

  • WeAssist

Markedsføring - Norsk Timbur

Norsk Timbur ble stiftet i 2019 og tilbyr et mangfold av produkter innen trelast og byggevarer. Deres konsept er basert på bærekraftighet siden de har lagt fokus på salg av 2.sort og B-vareprodukter - produkter som fortsatt er funksjonelle og bærekraftige.

Norsk Timbur har vokst raskt siden de startet og kontaktet WeAssist angående planer om ny nettbutikk, ny visuell identitet samt ambisjoner om ytterligere vekst. Basert på deres behov og ønsker gjennomførte vi flere møter og workshop hvor vi fokuserte på ambisjonsnivå, muligheter og tydelige mål. Vi jobbet også med strategisk markedsføring og etablerte en tydelig markedsplan med konkrete aktiviteter.

Norsk Timbur har vokst raskt siden de startet og kontaktet WeAssist angående planer om ny nettbutikk, ny visuell identitet samt ambisjoner om ytterligere vekst. Basert på deres behov og ønsker gjennomførte vi flere møter og workshop hvor vi fokuserte på ambisjonsnivå, muligheter og tydelige mål. Vi jobbet også med strategisk markedsføring og etablerte en tydelig markedsplan med konkrete aktiviteter.

For Norsk Timbur har vi etablert en tydelig visuell profil med miljø og bærekraft som deres viktigste pilarer. Vi har etablert en nettbutikk i shopify som er intergrert mot deres CRM og ERP system. Hele oppsettet er enkelt å drifte, endre og utvikle samt at det er svært skalerbart, uten at det koster "skjorta" hverken å etablere eller drifte. Fremover bistår vi Norsk Timbur i deler av deres drift- og markedsaktiiteter, og gleder oss til å vokse sammen med de.