Vaxa Property

Vaxa Property

  • År

  • 2022

  • Levert

  • Markedsaktiviteter

  • Regi

  • WeAssist

Markedsføring - Vaxa Property

Vaxa Property er en av norges ledende forvaltere av næringsbygg. De forvalter ~300 000 kvm og eiendom til en verdi på~28mrd nok.

Vaxa Property hadde behov for en oppdatert nettside som belyste deres tjenester, eiendommer og verdier på en bedre måte. De ønsket også å gjøre viktig informasjon mer tilgjengelig for sine leietakere.

Vaxa Property ønsket mer relevant innhold for sin målgruppe på nettsiden og i sosiale medier. De ønsket også økt synlighet og tilstedeværelse på google og i sosiale medier.

Sammen etablerte vi markedsplan med definerte aktiviteter og målsetninger som danner grunnlag for samarbeidet.

Noen av aktiviteten vi bidrar med er produksjon av artikler og innhold til nettsiden og sosiale medier. Grafisk design til nettside, artikler og innlegg. Oppsett, drift og analysering av google ads. Løpende drift og SEO på nettsiden.