WeAssist

May 25, 2023

Hva gjør en digital assistent?

Det finnes flere navn for det vi kaller en digital assistent. Det kan være virtuell assistent, virtuell konsulent, digital hjelper osv. Oppgavene til en digital assistent kan være så mangt. Det finnes digitale assistenter innen mange ulike bransjer og fagfelt. Spesielt utbredt er bruken av digitale assistenter blitt i Nord Amerika, og vi ser at denne trenden er på anmarsj i Europa og Norden.

Målet til en digital assistent er å avlaste bedrifter slik at de får mer tid til sin kjernevirksomhet. De fleste spesialiserer seg på et spesifikt fagfelt, mens andre tar for seg generelle oppgaver, typisk administrative. WeAssist skiller seg ut ved å samle svært mange fagfelt via kun ett kontaktpunkt, og dermed forenkles behovet for flere leverandører og unødvendig kommunikasjon på tvers av disse.Å leie inn en digital assistent i stedet for å ansette et nytt menneske kan ha mange fordeler, blant annet:

  • Du betaler kun for det du trenger. Har du kun arbeidsoppgaver til en 30 eller 60 % stilling, så bruker du den digitale assistenten kun til det du trenger
  • Opplæringen kan bli mye enklere da den digitale assistenten ofte har erfaring med tilsvarende arbeidsoppgaver fra før
  • Du er mindre sårbar ved sykdom eller ferie da vi har flere digitale assistenter som kan utføre den samme jobben
  • Kostnaden er forutsigbar, og med WeAssist sin prismodell er den også svært fleksibel og skalerbar etter behov
  • En digital assistent er ofte fleksibel på arbeidstiden og kan tilpasse seg din bedrifts behov
  • Våre digitale assistenter jobber i team, slik at du får flere fagfelt via kun ett kontaktpunkt.

Digitale assistenter kan være en fornuftig løsning for selskaper i vekst, eller hvor organisasjonen ikke har kapasitet til å gjennomføre alle de oppgavene man gjerne ønsker gjennomført, kontakt oss nå.